Πpи нaтиcĸaнe нa „X“, или aĸo пpoдължитe дa paзглeждaтe caйтa, Bиe пpиeмaтe вcичĸи биcĸвитĸи, чиятo цeл e пoдoбpявaнe нa нaвигaциятa, aнaлизa нa пoтpeблeниeтo и yчacтиe в пpoвeждaнeтo нa paзлични мaгĸeтингoви ĸaмпaнии.

ЗА ПОДДЪРЖАЩО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ-БИО-МАКС-3112-1

New ЗА ПОДДЪРЖАЩО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ-БИО-МАКС-3112-1
Препарат БИО-МАКС 3112-1 е създаден на основата на непатогенни микроорганизми /аеробни бактерии/. Те живеят и се размножават използвайки органичните отпадъци, като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане. 
    В продукта са включени още липази за разграждане на мазнини, протеази за разграждане на протеини /каквито са месото и млякото/, амилази за разграждане на нишесте / основен компонент в картофите, хляба и ориза/ и целулази за разграждане на целулозата от тоалетната хартия.

 
    Хидролизата на целулозата  протича под действието на ензима целулаза, който я разгражда до дизахарида целобиоза.
 • Целулозата се различава от нишестето по броя, вида и пространственото разположение на глюкозните остатъци. Броят на глюкозните остатъци е различен и може да достигне до 10 000, което съответства на молекулна маса от 500 000 до 20 000 000 .
 • Глюкозните остатъци са свързани линейно, изключително еднопосочно.  Чрез това свързване всеки втори глюкозен остатък от веригата е завъртян на 180о спрямо преходния, с което молекулата добива линейна форма:
 • Целулозната молекула съдържа по 3 хидроксилни групи на всеки глюкозен остатък: [C6H7О2(OH)3]n
 
  Молекулата на целулозата има множество късички разклонения, всяко от които завършва с по една хидроксилна химична група / ОН / и при нейното разрушаване се отделя кислород, който служи за поддържане на аеробните процеси.


ПРОБЛЕМИТЕ:


Най-честите проблеми при септичните ями са: запушване на отходната тръба, преливане на пяна от ямата извън шахтата, събиране на много утайка на дъното и намаляване на полезния обем, затлачване на стените на ямата и нарушаване пропускането в почвата, отделяне на неприятни миризми. 

Отстраняването на споменатите проблеми по традиционния начин става чрез изпомпване на ямата и чрез налагане на контрол върху отпадъците, доколкото е възможно. Изпомпването на ямата обаче и трудно и скъпо и най-важното – проблемите си остават до следващото изпомпване. 

 

 Проблеми и поддръжка на септичните ями:
РЕШЕНИЕТО:
Решението на проблема се състои в това да третирате септичната яма с препарата БИО-МАКС 3112-1, от което ще произлязат следните ползи:
 •  възстановява се нормалната работа на септичната яма;
 • намалява пяната на повърхността с над 85%;
 • намалява утайката на дъното с над 80%;
 • увеличава полезния обем на ямата и така съкращава броя; изпомпвания на ямата с най-малко до седем пъти;
 • спестява много пари и време за изпомпване на септичната яма със специална машина;
 • ефективно разграждане на тоалетната хартия в ямата. Над 15% от тоалетната хартия в ямата се разгражда през първите 48 часа;
 • премахване на миризмите без остатък;
 • намалява до минимум възможността за развитие и разпространение на зарази
 • природен продукт, без никакво съдържание на сода или киселина – 100% екологично чист продукт
 • посадките за бактериите са взети директно от природата и технологията за пречистване на отходни води напълно копира процесите, които нормално /без човешка намеса/ се случват в природата, но благодарение на умелото съчетаване на ензими, процесите се ускоряват и ако процеса нормално в природата протича за една година, тук процеса завършва за броени дни.
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

 Биологичен, екологично чист продукт за третиране на мини-пречиствателни станции. Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда до 85% и по този начин отпада напълно нуждата от почистване чрез изпомпване.   
      След продължително и интензивно използване ще се натрупа утайка, която не може да бъде преработена по метода ензими-бактерии и тя ще трябва да се почисти по друг начин. 
В процеса на експлоатация на канализационното съоръжение ще се наложи периодично да бъде изпомпвана водата от септичната яма тъй като бактериите преработват органичната материя на по-прости химични съединения в резултат на което се получават вода, различни газове и около 15% непреработен шлам, която се утаява на дъното.


НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Микроорганизмите се намират в неактивно прахообразно състояние. След като бъдат активирани в хладка вода / не повече от 55 градуса/ и изсипани в септичната яма, те създават колония от бактерии. За да могат да се размножават, те имат нужда от храна. 

 Органичните отпадъци в септичната яма са тяхната естествена храна, която представлява сложни химични съединения с дълги вериги, които в този си вид са неусвояеми от бактерията. За това през първите 6 часа от попадането им в септичната яма бактериите освобождават ензими, които разграждат сложните химични съединения на по-прости, след което те стават лесно усвоими от бактериите. 
Бактериите са специален патентован щам - BioStm 3112-1 от рода Bacillus, който се среща навсякъде в природата / благодарение на него се осъществява кръговрата в природата – листната маса се превръща в тор – торта в храна за растенията и т.н. / и е абсолютно безвреден за хората, животните и околната среда.МЕТОДИКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ С БИОЕНЗИМЕН ПРОДУКТ „БИО-МАКС 3112-1”

Метода за пречистване на отпадни води от битова канализация събирани в септични ями се състои в следното:
   1.  Посредством препарат „БИО-МАКС 3112“ се извършва първоначално третиране и създаване на колония от непатогенни аеробни бактерии в септични ями с обем до 5 куб.м..
   2.  На всеки петнадесет – двадесет дни / в зависимост от интензивността на ползване на канализационната система/, се добавя по една супена лъжица от препарат „БИО-МАКС 3112-1“.      НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕПАРАТИТЕ:

1. Препарат „БИО-МАКС 3112-1“ се разтваря в десет литра хладка вода /не повече от 50 градуса/. Изчаква се до 35-40 мин., за да може препаратът да се разтвори изцяло и да се активират бактериите. След което от разтвора се изсипва по 200-250 мл във всяка точка на канализационната система /подови сифони, мивки, тоалетни чинии, вани и др./.

Препоръчително е горепосоченото третиране да се започне от най- високата точка на сградата надолу. Също така желателно е процедурата да се направи късно вечер за да може канализационното съоръжение да не се използва няколко часа с цел залепване на аеробните бактерии по е-совете на сифоните и предотвратяване на евентуални миризми от тях.

2. Една супена лъжица от препарат „БИО-МАКС 3112-1“ се разтваря в 0.500 л. хладка вода, след което се излива в канализацията през една или няколко от най използваните точки на канализацията. / Третирането се извършва на всеки 15 – 20 дни./


Препоръки:

   1.  Не използвайте препарати съдържащи активен хлор /белина, съдържаща натриевхипохлорид, почистващи препарати на хлорна основа и др./ За избелване ползвайте белина с оптични избелители.
   2.  Въздържайте се от използване на силно алкални или силно киселинни почистващи препарати.


ПРОДУКТИТЕ СА АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНИ ЗА ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА.
След биологичното пречистване на отпадните води, те могат да се използват за поливане или да се заустят в дерета, реки и др., спазвайки методичните указания за това.
НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ


Класификация на методите за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки


 • Физично (механично, първично) пречистване
 • Физико-химично пречистване
 • Химично пречистване
 • Биологично (вторично) пречистване
 • Допречистване (третично пречистване)
 • Обеззаразяване
 • Третиране на утайките

                                       

Физично (механично, първично) пречистване


 • Предназначение: прилага се за отделяне на грубите суспендирани вещества
 • Основни процеси

          –    Прецеждане
          –    Утаяване
          –    Филтруване
Прецеждане:


 • Основни съоръжения

       –    Решетки
       –    Сита
Утаяване:

 • Основни съоръжения

           –    Пясъкозадържатели
           –    Утаители 
           –    Мазнинозадържатели
           –    Маслозадържатели
           –    Нефтозадържатели
           –    Смолоуловители
Филтруване:

 • Основни съоръжения

          –    Микросита
          –    Бавни пясъчни филтри
    Класификация на методите за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки
   Физико-химично пречистване

 • Предназначение: прилага се за отделяне на фино дисперсните суспендирани и колоидните вещества, както и на някои разтворени вещества от производствени отпадъчни води.

          –    Коагулация, флокулация
          –    Флотация
          –    Сорбция
          –    Йонен обмен
          –    Хиперфилтрация, обратна осмоза
          –    Екстракция
          –    Евапорация
          –    Кристализация

Физико-химично пречистване

Коагулация, флокулация:


 • Основни съоръжения

         –    Смесители
         –    Камери за реакция
         –    Утаители
         –    Стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентните разтвори

Флотация:
        –    Флотатори
        –    Компресорни (вакуумни) инсталации
        –    Резервоари за уплътняване на пяната
        –    Стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори

Сорбция:
        –    Сорбционни филтри (напорни, безнапорни)
        –    Помпени инсталации и устройства
        –    Стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори за регенерация на филтърния материал

Йонен обмен:

       –    Йонообменни филтри (напорни, безнапорни)
       –    Помпени инсталации и устройства
       –    Стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори за регенерация на филтърния материал

Хиперфилтрация (Р < 2 МРа):

      –    Батерии с мембранни пакети
      –    Помпено-напорни устройства
      –    Резервоари за сурова и пречистена отпадъчна вода

Обратна осмоза (Р ≥ 2 МРа):

 • Основни съоръжения

       –    Батерии с мембранни пакети
       –    Помпено-напорни устройства
       –    Резервоари за сурова и пречистена отпадъчна вода

Eкстракция:


       –    Екстракционни реактори (екстрактори)
       –    Помпени инсталации и устройства
       –    Съоръжения за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори за екстракция (екстрагенти)
       –    Съоръжения за съхранение, приготвяне и дозиране на реагентни разтвори за регенерация на екстрагента

Eвапорация:

 • Основни съоръжения

        –    Евапорационни реактори (колони)
        –    Парокотелно стопанство
        –    Охладителни съоръжения

       Класификация на методите за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки

 Химично пречистване


 • Предназначение: прилага се за корекция на рН и за отстраняване на някои разтворени вещества от производствени отпадъчни води

         –    Химично окисление
         –    Електрохимично окисление/възстановяване
         –    Неутрализация

Химично окисление:

 • Основни съоръжения

         –    Смесители
         –    Химични реактори
         –    Реагентни стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на разтвори

Неутрализация

        –    Смесители
        –    Реагентни стопанства за съхранение, приготвяне и дозиране на киселини и/или основи
Биологично (вторично) пречистване

 • Предназначение: прилага се за отстраняване на фино диспергирани, колоидни и разтворени биоразградими вещества от отпадъчни води
 • Основни процеси

           –    Аеробно биохимично окисление / препарат БИОМАКС 3112 /
           –    Анаеробно биохимично окисление (в естествени или изкуствени условия)
           –    Безкислородно (anoxy) биохимично окисление (в естествени или изкуствени условия)
           –    Биоакумулиране от макрофити(в естествени или изкуствени условия)

Аеробно биохимично окисление:

 • Основни съоръжения

          –    Със суспендирана биомаса - биобасейни
          –    С прикрепена биомаса – (аеробни) биофилтри, биоконтактори
          –    Филтрационни и напоителни полета
          –    Биоезера – аеробни, факултативни

Анаеробно биохимично окисление:

 • Основни съоръжения

          –&a

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
 • Брой преглеждания: 148
 • Код на продукта: 101031205
 • Наличност: В наличност
 • 53.00лв
 • Без данък: 53.00лв
ФИРМА ЕКО МАКС БИО"БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ"Б.И.О.С.С -Биологично Изчистване и Отпушване н..
7.00лв
Без данък: 7.00лв
Антисептичен хидроалкохолен гел за дезинфекция на ръце DuPontтм Rely + Onтм Показания: Тиксотропен..
23.50лв
Без данък: 23.50лв
Описание:"Ледобор" е таблетка за топене на лед, ледени висулки на покриви, размразява водосточни ..
2.50лв
Без данък: 2.50лв
ФИРМА ЕКО МАКС БИО"БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ"Б.И.О.С.С -Биологично Изчистване и Отпушване н..
23.00лв
Без данък: 23.00лв
Притежава уникална способност да премахва неприятните миризми Fresh Master Антитабак * Подход..
16.50лв
Без данък: 16.50лв
Описание: Специално разработен за почистване на PVC рамки на врати и прозорци, като ги оставя чисти..
3.40лв
Без данък: 3.40лв
Описание:Препарат за хигиенна дезинфекция на ръце МИЛЕНИУМНомер на издаденото разрешение за пускане ..
25.00лв
Без данък: 25.00лв
Описание:Универсален дезинфектант-висока ефективност,безопасен за околната средаЕфективния дезинфект..
29.70лв
Без данък: 29.70лв
Описание: Кутия съдържаща 18 хартиени пликчета по 36 гр. – една рутинна доза. Септифос Вигор /Sep..
28.50лв
Без данък: 28.50лв
Описание:Дерматологичен, хипоалергичен сапун, самоизпаряващ се, на алкохолна основа. Дезинфекциращ.Н..
17.00лв
Без данък: 17.00лв