Πpи нaтиcĸaнe нa „X“, или aĸo пpoдължитe дa paзглeждaтe caйтa, Bиe пpиeмaтe вcичĸи биcĸвитĸи, чиятo цeл e пoдoбpявaнe нa нaвигaциятa, aнaлизa нa пoтpeблeниeтo и yчacтиe в пpoвeждaнeтo нa paзлични мaгĸeтингoви ĸaмпaнии.

Икономик дезинфектант 5л

2-3 дни Икономик дезинфектант 5л

ИКОНОМИК  ДЕЗИНФЕКТАНТ

 Биоциден препарат с бактерицидно, фунгицидно, частично вирусоцидно (вируси с обвивка, включително HBV и HIV) и алгицидно действие. Концентрат   

  Вид на боцида съгласно приложение V на Регламент(ЕС) N 528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 май 2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди: 

Главна група 1:  Дезинфектанти 

Продуктов тип 2: Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни 

Продуктов тип 4:  Област на употреба, свързана с храни и фуражи 

Област на приложение: 

l  За дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изкл. На туберкулозни отделения и изолационни помещения)  

l  обекти за производство и търговия с храни 

l  обекти с обществено предназначение (училища, детски градини) 

l  Дезинфекция на медицински и стоматологичи инструменти след тяхното използване и преди стерилизация с изключение на цитоскопи и други финни медицински инструменти 

l   Дезинфекция на текстил /работно облекло, спално бельо  

l  Третиране на води в технически басейни, охладителни кули в хранителната индустрия 

l   Отстраняване на алги от повърхности ( стени, натрупвания) l  Отстраняване на фунги (мухъл) от повърхности   

  Указания за употреба: Разклатете преди употреба. Почистете основно повърхностите и материалите, ако е необходимо. Пригответе работния разтвор в указаната концентрация и обработете дадените повърхности. Ако обработените повърхности имат контакт с храни или напитки след обработката, е необходимо те да бъдат изплакнати с вода след изтичане на експозиционото време. Работният разтвор се нанася чрез  избърсване, напръскване или потапяне. 

За дезинфекция в  здравни и лечебни заведения: Повърхности (стени, подове, мебели) с изключение на туберкулозни отделения и изолационни помещения. Повърхности и оборудване в кухненски сектори Дезинфекция на тоалетни и други повърхности в санитарни помещения Дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти, както и други финни медицински инструменти след тяхното използване и преди стерилизация, с изключение на цитоскопи. 

При производството, обработката и съхраняването на храни  и напитки в обекти за производство и търговия с храниОбекти с обществено предназначение (училища, детски градини) 

l  За дезинфекция на  текстил/пране: --- Използвайте 1 % работен разтвор (10 ml биоцид/ 1 L вода) при експозиция минимум 5 мин.Дезинфекция на щайги за плодове и картофи за семе, дезинфекция на празни складови помещения ( стени, тавани, подове): 

--- За влажна повърхност се изготвя  4% работен разтвор, като 400 мл. биоцид се разреждат  в до 10 л вода. --- За сухи повърхности: 2% работен разтвор ( 200 мл биоцид в до 10 л вода). Нанася се чрез напръскване до пълно омокряне. Щайгите се потапят в 2% работен разтвор.   

Дезинфекция на машини за изваждане, транспорт и обработка на картофи за семе: --- Изготвя се 4% работен разтвор, като 400 мл. биоцид се разтварят  в до 10 л вода. Работният разтвор се нанася чрез напръскване или с четка. 

Дезинфекция и отстраняване на алги от стъклени повърхности и материали в празни оранжерии --- Изготвя се работен разтвор, като 625 мл. биоцид се разтварят  в до 10 л вода.  Повърхностите се напръскват обилно с  разтвора или се нанася с четка, като не е необходимо последващо почистване. След няколко дни или преди ново засаждане на растения, третираните повърхности се почистват със силна струя вода или с четка и вода. 

Дезинфекция и отстраняване на алги от повърхности (стени, покриви, плочки, подове, градинска мебел): --- Изготвя се 6% работен разтвор, като 600 мл. биоцид се разтварят  в до 10 л вода.  Повърхностите се напръскват или забърсват без да се отмиват 

----За отстраняване на фунги (мухъл) препоръчително разреждане 1:1 

Разходна норма:  50 ml/m² 

Внимание: Продуктът  е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати. 

Категория на потребителите: професионална 

Съдържа:  катионни  ПАВ  <5% 

Активно вещество: Дидецилдиметил амониев хлорид  4.0 g/ 100 g pH 6,5-8 (g/l ; 20,0оC)

Сигнална дума:  Опасно 

Изречения за опасност: Причинява сериозно увреждане на очите                                              Причинява дразнене на кожата. 

Препоръки за безопасност: Да се държи далече извън обсега на деца. Да се измият ръцете старателно след употреба. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба 

Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично. 

При вдишване: Осигуряване  достъп на чист въздух.  При наличие на оплakвания да се потърси медицинска помощ. 

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинална  плътно затворена опаковка  в  сухо и добре проветрявано  помещение ,  далече от директна слънчева светлина и  източници на топлина и запалване. Да не се пуши.  Да се  държи далече от достъпа на деца. 

Обезвреждане: В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 53/2012 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. 

 5 L

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
  • Брой преглеждания: 3424
  • Код на продукта: christalbalkan5
  • Наличност: 2-3 дни
  • 38.00лв
  • Без данък: 38.00лв

Тагове: дезинфектант, икономик дезинфектант, Christal Balkan RVD

ФИРМА ЕКО МАКС БИО"БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ"Б.И.О.С.С -Биологично Изчистване и Отпушване н..
7.00лв
Без данък: 7.00лв
Антисептичен хидроалкохолен гел за дезинфекция на ръце DuPontтм Rely + Onтм Показания: Тиксотропен..
23.50лв
Без данък: 23.50лв
Описание:"Ледобор" е таблетка за топене на лед, ледени висулки на покриви, размразява водосточни ..
2.50лв
Без данък: 2.50лв
ФИРМА ЕКО МАКС БИО"БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ"Б.И.О.С.С -Биологично Изчистване и Отпушване н..
23.00лв
Без данък: 23.00лв
Притежава уникална способност да премахва неприятните миризми Fresh Master Антитабак * Подход..
16.50лв
Без данък: 16.50лв
Описание: Специално разработен за почистване на PVC рамки на врати и прозорци, като ги оставя чисти..
3.40лв
Без данък: 3.40лв
Описание:Препарат за хигиенна дезинфекция на ръце МИЛЕНИУМНомер на издаденото разрешение за пускане ..
25.00лв
Без данък: 25.00лв
Описание:Универсален дезинфектант-висока ефективност,безопасен за околната средаЕфективния дезинфект..
29.70лв
Без данък: 29.70лв
Предназначение: Почиства, ароматизира, създава защитен слой върху третираните повърхности, предотвра..
20.30лв
Без данък: 20.30лв
Описание: Кутия съдържаща 18 хартиени пликчета по 36 гр. – една рутинна доза. Септифос Вигор /Sep..
28.50лв
Без данък: 28.50лв